Spring naar hoofd-inhoud

Reglementen

Baanreglement

Een ieder die gebruik maakt van een tennisbaan is verplicht zijn of haar lidmaatschapskaartje op het afschrijfbord te hangen op de periode die men wenst te spelen. Het aantal spelers/speelsters op de baan moet overeenkomen met de lidmaatschapspasjes (evt. introducé pas) op het afschrijfbord.

Men kan alleen dan een baan afschrijven als alle spelers/speelsters op het tennispark aanwezig zijn.

Men mag de banen niet betreden als deze zeer nat zijn, dit om overmatig slijtage aan de banen te voorkomen, maar ook omdat natte banen zeer glad zijn en het dus niet veilig is om erop te spelen.

Opnieuw afschrijven is pas mogelijk, indien de reeds gespeelde periode geheel verstreken is (dus niet b.v. 5 minuten van te voren de kaartjes verzetten)

De situatie bij aanvang van de speelperiode is bepalend voor de gehele speelperiode. B.v. : Speler A en B hebben afgeschreven van 19.00 tot 19.30 uur. Indien de baan om 19.30 uur nog niet is afgeschreven, kunnen de spelers A en B doorspelen tot 20.00 uur. Bij "enkelspel" kan men voor 30 minuten, en bij "dubbelspel" voor 60 minuten afschrijven. De tijd van de tennisbaanklok wordt aangehouden als de enige juiste tijd

Indien er een baan (banen) niet bespeeld wordt (worden) kan men geen baan afschrijven waarop gespeeld wordt. Men dient eerst de vrij liggende baan af te schrijven.

Speeltijden: - Junioren t/m 13 jaar kunnen tot 20.00 uur op alle banen spelen. - Senioren en Junioren vanaf 14 jaar kunnen altijd alle banen afschrijven. - Wanneer er Junior- en Seniorleden tezamen op een baan spelen, gelden de speeltijden als zijnde Seniorleden.

Baanreservering voor tennislessen worden kenbaar gemaakt op het publicatiebord en afschrijfbord en hebben voorrang. Een ieder kan dan op gelijke voet afschrijven op de resterende vrije banen.

Op elk moment heeft de "baancommissaris " het recht om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Leden, die tennisles volgen kunnen pas een baan afschrijven na afloop van de tennisles.

Leden, die alleen willen spelen om het serveren etc. te oefenen, kunnen geen baan afschrijven, als deze bespeeld wordt of als er wachtende leden zijn.

Een ieder, junior of senior, is verplicht na het bespelen van de baan, deze grondig en helemaal te vegen met de daarvoor beschikbare sleepnetten, Echter, als men overvallen wordt door een stevige regenbui en de banen zeer nat liggen aub NIET vegen.

Indien men met een introducé speelt, dan dient naast het eigen lidmaatschapspasje een introducé pasje te hangen. (Zie verder het introducé reglement.)

Men dient er aan te denken voor het weggaan zijn lidmaatschapspasje van het afschrijfbord te nemen.

Tennisschoenen, geschikt voor gravel, zijn verplicht, evenals tenniskleding

Bestuur en T.C. zullen optreden tegen onjuist gebruik van banen en accommodatie.

Wanneer er tijdens de competitie 3 teams thuisspelen zijn alle banen voor de competitie gereserveerd. Bij minder dan 3 thuisspelende teams is er 1 baan voor de leden van de TV Axel bestemd.

Tijdens toernooidagen zijn de banen alleen bestemd voor het toernooi.

Bij het spelen met kunstlicht dienen we rekening te houden met de baanbezetting. Als er 3 of minder banen bespeeld worden, moet men gebruik maken van de banen 3-4-5. Als men baan 1 of 2 heeft afgeschreven maak je je tijdsblok af en schrijf je de vrije baan af in het blok 3-4-5. Bij het uitschakelen is er een afkoelperiode, van de lampen, van 15 minuten. Hierna kunnen de lampen weer worden ingeschakeld.

De banen van TV Axel zijn uitgerust met een automatisch sproeisysteem, de sproeitijd/volgorde is: - 6 min. voor de banen 1 – 2 - 8 min. voor de banen 3 - 4 – 5 De banen kunnen automatisch besproeid worden op de volgende tijden, Sproeischema Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Baan 1-2 7:30 h. 7:30 h.. 7:30 h. 7:30 h. 7:30 h. - 7:30 h. 15:00 h. 15:00 h.. 15:00 h. 15:00 h. 15:00 h. - 15:00 h. Baan 3-4-5 8:00 h. 8:00 h 8:00 h . 8:00 h. 8:00 h. 8:00 h. 8:00 h. 17:45 h. 17:45 h. 17:45 h.. 17:45 h.. 17:45 h.. 17:45 h.. 17:45 h.

Bij zonnig/droog weer dienen de spelers, waar nodig, zelf de banen extra handmatig te sproeien.

Het Bestuur en T.C. Axel, April 2016

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST HET BESTUUR.

Tossreglement

Beste tennisleden, bij deze het reglement zoals besloten door het bestuur van TV Axel

 • Tossen op iedere donderdagavond (vanaf 19:30 – 23:00 uur)
 • Start vanaf donderdagavond, 17 april 2014 ! (Opening Toss)
 • Vakantieperiode → Toss gaat gewoon door.
 • Uitzonderingen, géén Toss, tijdens;
  • Open Érpelkapperstoernooi
  • Clubkampioenschap Datums → zie website TV Axel
 • Aanvangstijd; starten vanaf 19:30 uur (i.v.m. jeugdles tot 19:30 uur)
 • Toss wedstrijd duur à 45 min (incl. 5 min. Inspelen), vervolgens 15 min pauze. Gevolg 3 rondjes per avond !
 • Toss stopt om 23:00 uur (zie drank regelement)
 • Banen;
  • Vanaf 19:30 uur blijft 1 les-baan beschikbaar (op baan 1 óf 2)
  • Vanaf 19:30 uur zijn er eventueel 4 banen beschikbaar voor Toss … 1 baan blijft beschikbaar voor eventuele “vrije spelers” (géén Toss dus). Als er géén “vrije spelers” zijn bij aanvang Toss-partij, dan mag deze baan óók gebruikt worden om te Tossen. Maar … komt er tijdens een Toss-partij, iemand om vrij te spelen dan moet de Toss deze baan beschikbaar stellen ná het Toss rondje.
  • De barmensen kunnen de Toss-teams /banen indelen (m.b.v. de speelkaarten) (hoeft niet, als men er zelf uit komt, is dit ook prima)
 • Communicatie
  • TV Axel Website + Kalenderschema
  • Nieuwsbrief, Facebook
  • Regels zijn toegevoegd in het barreglement
Reglement introducés

 

Ten aanzien van introducés is de volgende regeling van kracht:

 

 1. Introducés dienen € 5.00 per persoon per dag te betalen. Dit bedrag moet vooraf worden betaald bij de   
  • kantinebeheerder. 
  • Als men met een introducé speelt op tijden dat de kantine niet open is getuigt het van goed fatsoen om de verschuldigde bijdrage achteraf te voldoen.
 2. Uitzondering voor junioren t/m 17: overdag tot 18.00 uur en in het weekend als er geen competitie gespeeld 
  • word mag men gratis met een lid van de KNLTB spelen,
  • uiteraard moet men wel de banen met de pasjes afschrijven.
 3. Het introducé pasje moet op het afschrijfbord worden geplaatst, op de baan en op de tijd waarop men wenst te spelen.
  • Een introducé mag maximaal 2 maal per dag afschrijven.
 4. Een lid mag maximaal 3 maal per seizoen dezelfde speler/speelster introduceren.
 5. Men kan niet met een introducé spelen op dagen waarop competities of toernooien worden gespeeld.
 6. Na afloop van de partij wordt het pasje ingeleverd bij de kantinebeheerder.
 7. De introducé speelt onder de verantwoordelijkheid van het T.V. Axel lid, dat hem/haar introduceert.
  • Deze dient er dan ook op toe te zien, dat de introducé volgens bovengenoemde voorwaarden en het afschrijfsysteem speelt.
 8. Tegen T.V. Axel leden, die deze introducé regeling niet in acht nemen, zal handelend worden opgetreden.

Axel, maart 2010

Het Bestuur